doa
published 31/12/2021 - 3 Min Read

Serial Doa Part 2: Doa Pagi Petang yang Diajarkan Rasulullah SAW

Mengawali hari dengan doa pagi merupakan amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, begitu pun dengan doa sore sebagai penutup hari. Dengan membaca doa pagi dan petang, setiap muslim akan selalu diberikan keselamatan dan perlindungan oleh Allah SWT.

Membaca doa pagi dan petang menjadi amalan terpuji yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini sebagai bentuk permohonan kepada Allah SWT agar selalu diberikan keselamatan di setiap pekerjaan yang kita lakukan. 

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Alquran Surah Al-Mu’min ayat 60, Allah SWT berfirman, yang artinya:

“Berdoalah kepada-Ku, Aku akan mengabulkannya. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina.”

Ada beberapa doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW pada waktu pagi dan petang. Abu Hurairah RA meriwayatkan beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk memulai hari dan mengakhiri hari waktu petang:

Allahumma bika ashbahna, wa bika amsaina, wa bika nahya, wa bika namutu, wa ilaikan nusyuru.

“Ya Allah, dengan-Mu aku berpagi hari, dengan-Mu aku bersore hari, dengan-Mu kami hidup, dengan-Mu kami mati. Hanya kepada-Mu (kami) kembali.”

Doa Pagi Rasulullah SAW

Rasulullah SAW mengajarkan mengamalkan doa pagi setiap harinya. Dengan mengamalkan doa setiap hari, diharapkan mood kita tetap terjaga baik di kala pekerjaan sedang banyak. Selain itu, dengan doa pagi, seluruh pekerjaan yang kita lakukan akan dimudahkan oleh Allah SWT.

Berikut bacaan doa pagi Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sahabat Ibnu Mas’ud dalam Sahih Muslim:

Ashbahna wa ashbahal mulku lillāhi wal hamdu lillahi, la ilaha illallahu wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘ala kulli syai‘in qadir. Rabbi, as’aluka khaira ma fi hadzihil lailata wa khaira ma ba‘daha, wa a‘udzu bika min syarri ma fi hadzihil lailata wa khaira ma ba‘daha. Rabbi, a‘udzu bika minal kasli wa sū’il kibari. A‘ūdzu bika min ‘adzabin fin nari wa ‘adzābin dil qabri.

Artinya, “Kami dan kuasa Allah berpagi hari. Segala puji bagi Allah. Tiada tuhan selain Allah yang maha esa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kuasa dan puji. Dia kuasa atas segala sesuatu. Tuhanku, aku memohon kepada-Mu kebaikan malam ini dan malam sesudahnya. Aku memohon perlindungan-Mu kejahatan malam ini dan malam sesudahnya. Tuhanku, aku memohon perlindungan-Mu dari kemalasan dan kedaifan masa tua. Aku memohon perlindungan-Mu dari siksa neraka dan siksa kubur.”

Doa Pagi dan Petang yang Diajarkan Rasulullah SAW

Nabi Muhammad SAW selalu berdoa sebelum dan sesudah menjalani aktivitas sehari-hari. Sebab, pagi dan petang menjadi momentum yang baik untuk meminta perlindungan Allah SWT. Berikut doa pagi dan petang sesuai ajaran Rasulullah SAW:

Doa pagi dan petang agar terhindar dari mudharat (dibaca 3x):

Bismillahil ladzi la yadhurru ma‘as mihi syai’un fil ardhi wa la fis sama’i wa huas sami’ul ‘alim.

Artinya, “Dengan nama Allah, Zat yang apa pun di bumi dan di langit tidak mudharat dengan asma-Nya. Dia mahadengar dan mahatahu,” (HR Abu Dawud dan At-Turmudzi).

Doa pagi dan petang agar diberi perlindungan dari ciptaan-Nya (dibaca 3x):

A’udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.

Artinya, “Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaan-Nya,” (HR Muslim dan Ibnu Sinni).

Doa pagi dan petang agar dilindungi dari nafsu, setan, dan sekutunya:

Allahumma fathiras smawati wal ardhi, ‘alimal ghaibi was syahadah, rabba kulli syai’in wa malikah, asyhadi an la ilaha illa anta. A‘udzu bika min syarri nafsi wa syarris syathani wa syirkih.

Artinya, “Tuhanku, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui hal yang ghaib dan nyata, tuhan dan penguasa segala sesuatu. Aku bersaksi tiada tuhan selain Kau. Aku berlindung kepada-Mua dari kejahatan nafsuku, kejahatan setan dan sekutunya,” (HR Abu Dawud dan At-Turmudzi).

Mengawali dan mengakhiri pekerjaan dengan doa yang baik adalah salah satu jalan untuk menuju rute hijrahmu. Jadikan kebiasaan membaca doa di setiap langkahmu untuk membawamu untuk hijrah ke jalan yang lebih baik, jalan yang diridhai oleh Allah SWT. 

Berbicara tentang hijrah, jadilah yang pertama untuk mendapatkan akses ke Hijra Bank, bank digital syariah yang siap menghijrahkan keuanganmu ke tempat yang lebih baik. Tak hanya aman dan nyaman untuk transaksi, Hijra Bank yang akan segera diluncurkan dalam waktu dekat ini adalah tempat yang tepat untuk menyimpan tabunganmu secara tepat, tanpa riba tanpa ribet. 

Untuk mendaftar sebagai pengakses aplikasi Hijra Bank, cukup klik link berikut:  http://bit.ly/WL-Hijra 

Atau kamu juga bisa mengembangkan danamu di P2P Funding Syariah dari ALAMI. Dapatkan ujrah atau imbal hasil setara dengan 14-16% pa. Download aplikasinya di

ALAMI P2P Funding Syariah
ALAMI P2P Funding Syariah

Bayu Suryo Wiranto

Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Doa Pagi dan Sore Oleh Rasulullah SAW – ALAMI … […]