published 13/10/2020 - < 1 Min Read

Khiyar al-Aib

Hak yang dimiliki kedua belah pihak berakad untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.

Bayu Suryo Wiranto

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments